Huurvoorwaarden

Reservering
Reservering gebeurt schriftelijk, bij voorkeur via e-mail. De reservering wordt door ons bevestigd per mail en is dan definitief.
Geef tijdens de reservatie duidelijk mee dat U het springkussen zelf komt ophalen of dat wij de levering en ophaling doen.

Annulatie
Bij slecht weer (regen, hagel of sneeuw) voorzien wij een gratis annulatie tot 12h voor levering. Bij alle andere annulaties of een annulatie minder dan 12h voor levering zal aan de huurder 50% van de totale huursom gefactureerd worden.
De verhuurder heeft het recht om te allen tijde van de reservering af te zien. Dit kan toegepast worden bij extreme weersvoorspelling; regenval, rukwinden, enz.

Betaling
afhaling: de waarborg (150€) dient voor de afhaling betaald te zijn op onze rekening. De huurprijs kan U op moment van afhaling contant ter plaatse betalen.
De week na de verhuring wordt het springkasteel door ons nagekeken en wordt de waarborg teruggestort op Uw rekening.
levering: Contante betaling van de huurprijs gebeurt bij levering evenals het ontvangen van de huurwaarborg (100€) of wordt gestort op voorhand op ons rekeningnummer.
Bij ophaling wordt de huurwaarborg terug verrekend mits aan alle huurvoorwaarden is voldaan en wij het springkussen hebben kunnen nakijken in opgeblazen toestand. Indien het springkasteel reeds is afgelaten en wij het springkasteel niet hebben kunnen nakijken zijn wij genoodzaakt het springkasteel na te kijken de periode erna of tijdens de volgende verhuring. Tot dan is de huurder aansprakelijk.
Daarna storten wij de waarborg terug, mits aan alle voorwaarden is voldaan.

Afhaling
Om het springkussen te komen ophalen beschikt U best over een aanhangwagen of bestelwagen. Het springkussen kan afgehaald en teruggebracht worden in samenspraak met de verhuurder op de dag van verhuring.
Moest de dag ervoor geen verhuring plaatsvinden, dan kan het springkasteel de avond (na 19h30) ervoor opgehaald worden.
Indien er geen levering is de dag nadien moet het springkussen de volgende ochtend (voor 10h) geleverd worden.
Tijdens afhaling krijgt U een fotohandleiding mee hoe U het springkasteel moet opzetten en opvouwen. Dit wordt eveneens goed uitgelegd tijdens ophaling.

Levering
De springkussens worden door ons geleverd en weer afgehaald. Standaard leveren wij het springkussen in de morgen en ophaling rond 19h. Vroegere of latere ophaling is bespreekbaar.
De levering en ophaling is gratis indien er hulp is, van minstens 1 persoon door de huurder, zo kunnen wij scherpe prijzen hanteren. Indien wij zelf iemand moeten voorzien om het springkussen mee op te ruimen, rekenen wij 25€ aan.
Wij leveren in een grote regio rond Antwerpen gratis, buiten deze regio kan een brandstoftoeslag worden aangerekend ( klik hier voor de vervoersonkosten). Door de in ontvangst name erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking van de gehuurde goederen heeft vergewist. In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

Plaatsing
Voor de plaatsing hebben wij een doorgangbreedte nodig van minimaal 1m.
Een springkussen wordt geplaatst op een vlakke en zachte (gras, …) ondergrond. Moest dit niet mogelijk zijn gelieve dit dan te vermelden in de reservatie, zodat wij een oplossing kunnen zoeken. Het springkussen mag in geen geval geplaatst worden op een oneffen terrein, ondergrond van steentjes, op plaatsen waar puntige voorwerpen voorkomen. Wordt het springkussen geplaatst op een harde ondergrond (klinkers, etc.) kan het niet conform de regels verankerd worden en zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele (lichamelijke) schade die daaruit voorkomt.
Achter het springkussen staat de motor die een ruimte nodig heeft van 1.5m en die vrij moet staan (niet tegen een muur, motor niet afdekken, etc.). De luchttoevoer moet steeds gestrekt blijven.
Doorgaans leveren wij niet door het huis. Indien de verhuurder constateert dat de ruimte niet voldoende is of er schade kan ontstaan aan het springkussen zelf, heeft de verhuurder het recht om de reservatie af te blazen en wordt de huursom alsnog aangerekend. Na opstelling van het springkussen, mag het niet meer verplaatst worden!

Voorziening
De huurder voorziet een verlengkabel met aarding (16A – 230V) tot aan de achterkant van het springkussen.

Veiligheid
Het springkussen mag enkel betreden worden door kinderen in het bijzijn van minimum 1 volwassen persoon. Het is verboden op de buitenmuren te klimmen, te hangen en naar beneden te buigen. Men mag het springkussen niet betreden met eten, speelgoed, scherpe voorwerpen, schoenen, sierraden, etc.
Er moet op toegezien worden dat kinderen niet aan de motor (ventilator) komen en door niemand mag het springkussen afgelaten worden als er nog personen in het springkussen zitten.

Wat te doen bij regen
Het springkussen moet gans de huurperiode opgeblazen worden, ook bij lichte regen. Bij hevige regen, rukwinden, moet het springkussen afgelaten worden en dubbelgevouwen, zodat het grondzeil over het kasteel ligt en geen regenwater in het springkussen kan lopen. Koppel de motor en elektriciteitsleidingen af en leg deze op een droge plaats.
Bij levering wordt U uitgelegd hoe U bij slecht weer het springkussen moet neerlaten en dichtleggen. Na de regenbui moet het springkussen terug opgeblazen worden zodat het kan drogen. Indien het springkussen is volgelopen met water en er niet is gehandeld zoals hierboven vermeld, zullen de kosten van de reiniging doorgerekend worden aan de huurder.
Bij een weekendverhuur, is de huurder verplicht het springkussen ’s avonds neer te laten en dicht te leggen tot de volgende dag (een extra zeil zal door ons geleverd worden). De motor moet binnenshuis op een droge en vochtvrije plek gezet worden.

Hygiëne
Wij streven kwaliteit na en leveren het springkussen in een nette en hygiënische staat af. Indien bij ophaling het springkasteel abnormaal bevuild is door; etensresten, drank, verf, stiften, etc. zijn wij genoodzaakt de borg achter te houden en zullen de reinigingskosten doorgerekend worden aan de huurder.
De verhuurder heeft het recht om tijdens de ophaling het springkussen kort te stofzuigen.

Schade, defect
Bij schade, diefstal of defect tijdens de huurperiode dient U ons onmiddellijk op de hoogte te brengen zodat wij de nodige stappen kunnen ondernemen. Schade, diefstal of defect geeft de huurder geen recht op gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de waarborg noch op een schadevergoeding van de verhuurder. Wij zijn telefonisch te bereiken tijdens de huurperiode op +32 (0) 496 42 03 89.

Verantwoordelijkheid
De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de volledige huurperiode en moet daarop toezien op de goede werking. Bij eventuele schade, diefstal al dan niet opzettelijk, zal deze verhaald worden op de huurder. De springkussens blijven ten allen tijde eigendom van de verhuuder en mogen niet worden doorverhuurd aan derden.

Aansprakelijkheid
De verhuurder kan tijdens de volledige verhuurperiode niet aansprakelijk worden gesteld van ongevallen van welke aard dan ook. Evenmin kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel voortvloeiend tijdens de levering, plaatsing en ophaling. U kan hiervoor een extra verzekering afsluiten bij Uw verzekeringsmakelaar/ -maatschappij.

Aanvaarding
Bij ophaling of plaatsing van de bestelling verklaart de huurder zich akkoord met alle bepalingen van deze voorwaarden. De huurvoorwaarden worden meegeleverd tijdens de levering van het springkussen en staan ook op onze website (www.springkrok.be).